โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง Wongpoeaw-Sobreag School

School profile picture

โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง

Wongpoeaw-Sobreag School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายณรงค์ ใจดี

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 0 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 0 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สบปราบ 1


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 3 วังพร้าว ต. สบปราบ อ. สบปราบ จ. ลำปาง 52170
54296135   Fax : 054-296135
-
-


เส้นทาง