โรงเรียนบ้านวัฒนา Banwathana School

School profile picture

โรงเรียนบ้านวัฒนา

Banwathana School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายนพปฏล จิรากูล

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 0 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 0 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านวัฒนา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สบปราบ 1


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 6 บ้านวัฒนา ต. สบปราบ อ. สบปราบ จ. ลำปาง 52170
54239658   Fax : -
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500482
wtnschool52020185@gmail.com


เส้นทาง