โรงเรียนบ้านปงกา Banpongka School

School profile picture

โรงเรียนบ้านปงกา

Banpongka School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางสาวทัศนาวรรณ ชลพล
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 0 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 0 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 2 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านปงกา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สบปราบ 2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 3 ปงกา ต. แม่กัวะ อ. สบปราบ จ. ลำปาง 52170
54242277   Fax : -
www.geocities.com/pongk
banpongka@hotmail.com


เส้นทาง