โรงเรียนบ้านแม่กัวะ Banmaekua School

School profile picture

โรงเรียนบ้านแม่กัวะ

Banmaekua School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายศักดิ์ ไชยบาง
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 232 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 10 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 13 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านแม่กัวะ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สบปราบ 2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 5 บ้านแม่กัวะ ต. แม่กัวะ อ. สบปราบ จ. ลำปาง 52170
54242032   Fax : -
-
banmaekua@hotmail.com


เส้นทาง