โรงเรียนบ้านวังยาว Baan Wangyao School

School profile picture

โรงเรียนบ้านวังยาว

Baan Wangyao School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสมบัติ สุตา

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 0 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 0 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 3 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านวังยาว]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สบปราบ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 1 วังยาว ต. แม่กัวะ อ. สบปราบ จ. ลำปาง 52170
-   Fax : -
ww.tws.ac.th spwy/
Spwy@ns.tws.ac.th


เส้นทาง