โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา Chumchonbanjuawittaya School

School profile picture

โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา

Chumchonbanjuawittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายไกรทิพย์ นนท์รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 174 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 17 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สบปราบ 2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 9 บ้านจัว ต. สมัย อ. สบปราบ จ. ลำปาง 52170
54383077   Fax : 54383077
www.cbjw.thde.com
chumchonbanjuawittaya@hotmail.com


เส้นทาง