โรงเรียนบ้านสมัย Bansamai School

School profile picture

โรงเรียนบ้านสมัย

Bansamai School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายไกรทิพย์ นนท์รุ่งเรือง

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 94 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 9 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านสมัย]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สบปราบ 2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 1 บ้านสมัย ต. สมัย อ. สบปราบ จ. ลำปาง 52170
54260246   Fax : -
-
-


เส้นทาง