โรงเรียนบ้านอุมลอง Banumlong School

School profile picture

โรงเรียนบ้านอุมลอง

Banumlong School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายอิสระ วัจนะประดิษฐ์

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 45 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 8 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านอุมลอง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สบปราบ 2


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 4 บ้านอุมลอง ต. สมัย อ. สบปราบ จ. ลำปาง 52170
-   Fax : -
-
Banaumlong_2555@hotmail.com


เส้นทาง