โรงเรียนนายางวิทยา Nayangwittaya School

School profile picture

โรงเรียนนายางวิทยา

Nayangwittaya School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายอภิสิทธิ์ ชัยเมืองมูล
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 85 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 11 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 14 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนนายางวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สบปราบ 1


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 5 บ้านนายาง ต. นายาง อ. สบปราบ จ. ลำปาง 52170
54338484   Fax : 54338484


เส้นทาง