โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) Anubanmaeprik School

School profile picture

โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)

Anubanmaeprik School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสมคิด มาหล้า
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 137 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 14 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
-


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 1 แม่พริกลุ่ม ต. แม่พริก อ. แม่พริก จ. ลำปาง 52180
54299252   Fax : 54299252
anubanmaeprik.com
anuban@gmail.com


เส้นทาง