โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง Banmaetang School

School profile picture

โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง

Banmaetang School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางสาวสิยาพัฐ กันทะเครือ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 91 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 11 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
เครือข่ายอำเภอแม่พริก


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 3 แม่ตั่ง ต. พระบาทวังตวง อ. แม่พริก จ. ลำปาง 52180
54299445   Fax : 54299445

banmaetang@gmail.com


เส้นทาง