โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม Banmaechiangrailum School

School profile picture

โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม

Banmaechiangrailum School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายอดุลย์ วังไชยเลิศ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 59 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 8 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาอำเภอแม่พริก


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 3 แม่เชียงรายลุ่ม ต. แม่พริก อ. แม่พริก จ. ลำปาง 52180
054-837559   Fax : 054-837559
-
maechiangrailum_2012@hotmail.com


เส้นทาง