โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก Pongloungwittaya Ragchamungkalapisek School

School profile picture

โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

Pongloungwittaya Ragchamungkalapisek School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

สิบเอกพงศ์กิติ แก้วกิติ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 153 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 9 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 20 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
กัลยา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

หมู่ 15 บ้านโป่งหลวง ต. บ้านเอื้อม อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
054-823790   Fax : 54823790
http://secondary35.go.th/plwrs


เส้นทาง