ศูนย์การเรียน ปัญญาภิวัฒน์-ลำปาง

School profile picture

ศูนย์การเรียน ปัญญาภิวัฒน์-ลำปาง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 212 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 3 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[ศูนย์การเรียน ปัญญาภิวัฒน์-ลำปาง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ปวช.
อาชีวศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

68/43-44 ถ.ท่าคราวน้อย ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
054-310-659, 091-004-8073   Fax :
https://www.facebook.com/plc.lampang/
lampang.plc@gmail.com


เส้นทาง