โรงเรียนลำปางวิทยา

School profile picture

โรงเรียนลำปางวิทยา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 683 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 18 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 23 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนลำปางวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

14 ถ.สุเรนทร์ ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
   Fax :


เส้นทาง