โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง Assumption College Lampang

School profile picture

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

Assumption College Lampang

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 3,487 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 101 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 294 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

294/1 ถนนฉัตรไชย ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
(054)222733,(054)222337   Fax : (054)222233
http://acl.ac.th
acl@acl.ac.th


เส้นทาง