โรงเรียนไตรภพวิทยา

School profile picture

โรงเรียนไตรภพวิทยา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายชาลี สท้านไตรภพ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 592 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 24 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 32 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนไตรภพวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

ต. เวียงเหนือ อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
   Fax :


เส้นทาง