โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิตตพงษ์

School profile picture

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิตตพงษ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางสาววันเพ็ญ วรกุล
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 21 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 3 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 5 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิตตพงษ์]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - อนุบาล 3
อนุบาล

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

เลขที่ 99 ต. ศาลา อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130
   Fax :


เส้นทาง