โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง

School profile picture

โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางกัญษิณาณัฏฐ์ ทองใบ
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 26 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 9 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 13 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
อนุบาล
ประถมศึกษา
การศึกษาพิเศษ

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

128/1 ถ.สุขสวัสดิ์1 ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054 316395,054-223835   Fax : 054 223836
http://www.lpef.or.th/


เส้นทาง