โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา

School profile picture

โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 355 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 13 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 21 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
อนุบาล 1 - อนุบาล 3
อนุบาล

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

144 ถ.รอบเวียง ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
054-231-804   Fax :
http://www.anubanpinit.ac.th/


เส้นทาง