อาลัมภางค์เทควันโด

School profile picture

อาลัมภางค์เทควันโด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายธวัชชัย รักษาล้ำ
ผู้รับใบอนุญาต

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 48 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 1 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[อาลัมภางค์เทควันโด]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทศิลปะและกีฬา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่

ที่ตั้งสถานศึกษา

282/24 ถ.ฉัตรไชย ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
   Fax :


เส้นทาง