กวดวิชาและสอนภาษาเอ็นคอนเส็ปท์ ลำปาง

School profile picture

กวดวิชาและสอนภาษาเอ็นคอนเส็ปท์ ลำปาง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 500 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 10 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[กวดวิชาและสอนภาษาเอ็นคอนเส็ปท์ ลำปาง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่

ที่ตั้งสถานศึกษา

ต. อ. จ.
   Fax :


เส้นทาง