กวดวิชาบ้านครูมนตรี

School profile picture

กวดวิชาบ้านครูมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายมนตรี ธิแก้ว
ผู้รับใบอนุญาต

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 52 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 2 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[กวดวิชาบ้านครูมนตรี]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่

ที่ตั้งสถานศึกษา

204/4 หมู่ 8 ต. วังซ้าย อ. วังเหนือ จ. ลำปาง 52140
   Fax :


เส้นทาง