ลำปางบริหารธุรกิจและภาษาต่างประเทศ

School profile picture

ลำปางบริหารธุรกิจและภาษาต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายนิมิตร จิวะสันติการ
ผู้รับใบอนุญาต

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 0 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 0 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[ลำปางบริหารธุรกิจและภาษาต่างประเทศ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่

ที่ตั้งสถานศึกษา

173 ถ.พหลโยธิน ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
   Fax :


เส้นทาง