กวดวิชาชัยยะ

School profile picture

กวดวิชาชัยยะ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสิทธิพร พฤกษ์สวัสดิ์
ผู้รับใบอนุญาต

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 9 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 1 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[กวดวิชาชัยยะ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่

ที่ตั้งสถานศึกษา

172 สุขสวัสดิ์ 2 ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
   Fax :


เส้นทาง