ภักดีวิทย์

School profile picture

ภักดีวิทย์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางจุฑามาศ ภักดี
ผู้รับใบอนุญาต

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 31 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 1 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[ภักดีวิทย์]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่

ที่ตั้งสถานศึกษา

200/25 หมู่บ้านจิตตอารีย์วิลล์ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
   Fax :


เส้นทาง