กวดวิชาโล่เงิน

School profile picture

กวดวิชาโล่เงิน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

ว่าที่ ร.ต.ณัฐชัย อินทราย
ผู้รับใบอนุญาต

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 340 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 7 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[กวดวิชาโล่เงิน]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่

ที่ตั้งสถานศึกษา

134/4-5 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
   Fax :


เส้นทาง