กวดวิชาเพ็งใย

School profile picture

กวดวิชาเพ็งใย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางสุทธิพร เพ็งใย
ผู้รับใบอนุญาต

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 46 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 1 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[กวดวิชาเพ็งใย]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่

ที่ตั้งสถานศึกษา

229 หมู่ 9 ถนนสามัคคีราษฎร์ ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
   Fax :


เส้นทาง