แม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาลำปาง

School profile picture

แม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาลำปาง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายมัธยม นิภาเกษม
ผู้รับใบอนุญาต

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 414 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 9 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[แม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาลำปาง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่

ที่ตั้งสถานศึกษา

106/5-7 ถ.ไฮเวย์-งาว ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
   Fax :


เส้นทาง