กวดวิชาณฐอร

School profile picture

กวดวิชาณฐอร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางณฐอร ปรารถนา
ผู้รับใบอนุญาต

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 2,364 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 48 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[กวดวิชาณฐอร]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่

ที่ตั้งสถานศึกษา

24 ถ.สนามบิน ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
   Fax :


เส้นทาง