ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษศรีชุม

School profile picture

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษศรีชุม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางดวงพร เซบาสเตียน
ผู้รับใบอนุญาต

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 0 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 0 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษศรีชุม]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่

ที่ตั้งสถานศึกษา

200 ถ.ทิพย์วรรณ ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
   Fax :


เส้นทาง