กวดวิชาบ้านกิตินา

School profile picture

กวดวิชาบ้านกิตินา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายประชา กิตินา
ผู้รับใบอนุญาต

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 15 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 1 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[กวดวิชาบ้านกิตินา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่

ที่ตั้งสถานศึกษา

136/36-37-41 ถ.พหลโยธิน ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
   Fax :


เส้นทาง