กวดวิชาเฉลิมวิชญ์

School profile picture

กวดวิชาเฉลิมวิชญ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางสาวกชกร มูลเครือคำ
ผู้รับใบอนุญาต

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 0 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 0 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[กวดวิชาเฉลิมวิชญ์]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่

ที่ตั้งสถานศึกษา

25/36 ซ.อัสสัมชัญพลาซ่า ถ.สุเรนทร์ ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
   Fax :


เส้นทาง