กวดวิชาวิสาลวิทยา

School profile picture

กวดวิชาวิสาลวิทยา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายวีรพงศ์ สุขพร้อม
ผู้รับใบอนุญาต

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 164 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 4 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[กวดวิชาวิสาลวิทยา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่

ที่ตั้งสถานศึกษา

170/7-9 ถ.ทิพย์วรรณ ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
   Fax :


เส้นทาง