กวดวิชาอ็องฟร้องซ์

School profile picture

กวดวิชาอ็องฟร้องซ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพลวัต อินพล
ผู้รับใบอนุญาต

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 392 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 8 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[กวดวิชาอ็องฟร้องซ์]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่

ที่ตั้งสถานศึกษา

93 ถ.รอบเวียง ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
   Fax :


เส้นทาง