ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

School profile picture

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 434 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 3 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
กศน.
การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษานอกระบบ

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 15:40:02.647

ที่ตั้งสถานศึกษา

385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต. ศาลา อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130
0 5428 2355   Fax :
http://www.nfekokha.org


เส้นทาง