ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว

School profile picture

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 533 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 3 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 4 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
กศน.
การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษานอกระบบ

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 15:40:02.647

ที่ตั้งสถานศึกษา

ถนนพหลโยธิน ต. หลวงใต้ อ. งาว จ. ลำปาง 52110
054-261546    Fax : 054-261546
http://www.nfengao.org
ngao@lpa.nfe.go.th


เส้นทาง