ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ

School profile picture

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 588 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 3 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 7 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
กศน.
การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษานอกระบบ

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 15:40:02.647

ที่ตั้งสถานศึกษา

ถนนลำปาง-แม่ทะ ต. แม่ทะ อ. แม่ทะ จ. ลำปาง 52150
0-5433-1551    Fax :
http://www.nfemaetha.com


เส้นทาง