ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสบปราบ

School profile picture

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสบปราบ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 242 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 3 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสบปราบ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
กศน.
การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษานอกระบบ

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 15:40:02.647

ที่ตั้งสถานศึกษา

94 หมู่ที่ 4 บ้านแพะ ต. สบปราบ อ. สบปราบ จ. ลำปาง 52170
0-5429-6261    Fax :
http://www.nfesopprap.com
gosonorsobprab@hotmail.com


เส้นทาง