ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร

School profile picture

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 709 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 3 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 12 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
กศน.
การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษานอกระบบ

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 15:40:02.647

ที่ตั้งสถานศึกษา

ถนนจามเทวี ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง 52190
054-269432   Fax : 054-269118
www.nfehangchat.com


เส้นทาง