วิทยาลัยเทคนิคลำปาง Lampang Technical College

School profile picture

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

Lampang Technical College

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายจีระพงษ์ แสงวณิช
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 5,451 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 55 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 263 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ปวช. - ปวส.
อาชีวศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

15 ท่าคราวน้อย ต. สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
   Fax :
http://www.lampangtc.ac.th


เส้นทาง