วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

School profile picture

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 2,755 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 26 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 156 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ปวช. - ปวส.
อาชีวศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

272 ถ.พหลโยธิน ต. หัวเวียง อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054 217 101   Fax :
http://www.lampangvc.ac.th/


เส้นทาง