วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

School profile picture

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นางธีลาพร คงฉิม
ผู้อำนวยการ (ผู้บริหาร)

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 1,413 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 26 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 85 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ปวช. - ปวส.
อาชีวศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

429 หมู่ 2 ต. ศาลา อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130
0-5428-2266   Fax : 0-5428-2213
http://www.kiec.ac.th


เส้นทาง