วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

School profile picture

วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 415 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 5 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ปวช.
อาชีวศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

373 หมู่ 10 ต. แจ้ห่ม อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
054271559   Fax :
http://www.chaehomic.ac.th


เส้นทาง