วิทยาลัยเทคโนโลยีอ้อมอารี

School profile picture

วิทยาลัยเทคโนโลยีอ้อมอารี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 0 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 0 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[วิทยาลัยเทคโนโลยีอ้อมอารี]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ปวช.
อาชีวศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 2019-12-20 09:16:27.426964

ที่ตั้งสถานศึกษา

125 /4 ม.1 ต. ลำปางหลวง อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130
   Fax :


เส้นทาง