วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง

School profile picture

วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 8 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 2 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ปวช. - ปวส.
อาชีวศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

443 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000
054-315686-7   Fax :


เส้นทาง