วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี

School profile picture

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 264 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 5 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ปวช. - ปวส.
อาชีวศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

173 ถ.พหลโยธิน ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
054 352 399   Fax :
http://www.lcct.ac.th/


เส้นทาง