วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

School profile picture

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 394 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 5 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
ปวช. - ปวส.
อาชีวศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

192/1 หมู่ 12 ต. ล้อมแรด อ. เถิน จ. ลำปาง 52160
054-244-089,086-420-3933   Fax : 054-244-099
http://www.thoentechno.ac.th/


เส้นทาง