โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง Lampang La-orutis Demonstration School

School profile picture

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง

Lampang La-orutis Demonstration School

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้บริหารหน่วยงาน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 395 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 19 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6
เตรียมอนุบาล
อนุบาล
ประถมศึกษา

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

113 ถ.พหลโยธิน ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
054-225089   Fax :
http://www.lplaorutis.dusit.ac.th


เส้นทาง