โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY DEMONSTRATION SCHOOL

School profile picture

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY DEMONSTRATION SCHOOL

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้บริหารหน่วยงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 70 คน
  • จำนวนห้องเรียน/สาขาวิชา 4 ห้อง
  • จำนวนครูและบุคลากร 0 คน

ข้อมูลพื้นฐาน

[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง]
ประเภทสถานศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา
เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6
เตรียมอนุบาล
อนุบาล

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
-


Notes

ข้อมูลเมื่อวันที่ 0001-01-01 12:08:43.716

ที่ตั้งสถานศึกษา

เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะ บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ต. ชมพู อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
054-237399   Fax : 054-237388-9
http://www.satit.lpru.ac.th/


เส้นทาง